Przewlekłe zmęczenie

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS, Chronic Fatigue Syndrome) jest zespołem objawów chorobowych, który dotychczas nie ma jednoznacznie ustalonej etiopatogenezy ani sposobu leczenia.

Czy zdarza Ci się zaraz po pracy rzucić na łóżko i spać do późnych godzin nocnych? A może kiedy przygotowujesz się do jakiegoś zadania ale kłopoty z koncentracją uniemożliwiają Ci jego wykonanie? Albo to uczucie ciągłego fizycznego wycieńczenia towarzyszące przy każdej wykonywanej aktywności fizycznej? Jeśli wszystkie albo część tych elementów pojawiają się w Twoim życiu stosunkowo częściej niż kiedyś prawdopodobnie dopadł Cię zespół chronicznego (przewlekłego) zmęczenia (CFS). Pojawia się pytanie czy da się z tego wyleczyć?

"Read More"