Infolinia ogólnopolska:

222 502 888; 730 224 467

Dołącz do nas:

Zamów kontakt

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z od 1 do 5 członków. Zgodnie z §14 ust. 2 Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi 4 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem drugiej kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu  22 czerwca 2020 roku.

Maria Biernacik-Bańkowska – Prezes Zarządu

 

Maria Biernacik-Bańkowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie na kierunku politologia o specjalizacji filmowo-telewizyjnej. Ukończyła również neurolingwistykę w Instytucie NLP w Warszawie i uzyskała tytuł trenera. Prowadząc od 1996 roku własną działalność gospodarczą pod nazwa „Sukces M” przygotowuje i prowadzi wykłady oraz szkolenia na temat ekologicznego stylu życia, komunikacji międzyludzkiej oraz organizacji biznesu. Tematem zdrowia i zdrowego stylu życia interesuje się od dawna. Od sierpnia 2010 roku podjęła współpracę z Revitum sp. z o.o jako dyrektor zarządzający , wykazując duże umiejętności organizacyjno-finansowe od marca 2011 została również członkiem zarządu tej firmy.

 

Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą drugiej kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 18 czerwca 2018 roku. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:

Agata Błahuciak

Agata Błahuciak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Agata Błahuciak jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: prawo Unii Europejskiej o specjalizacji administracja i gospodarka oraz prawo o specjalizacji postępowanie cywilne. Odbyła liczne szkolenia m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, protokołu dyplomatycznego oraz Funduszy strukturalnych. Zdobywała doświadczenie jako Kierownik Zespołu Obrad Zarządu, gdzie opracowywała projekty uchwał, prowadziła sprawy z zakresu prawa antykorupcyjnego oraz jako Kierownik Zespołu Protokołu i Organizacji. Pani Agata Błahuciak w 2006 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jako Dyrektor Kancelarii Urzędu, gdzie zajmowała się koordynacją pracy Urzędu, nadzorem nad kontrolą wewnętrzną jednostek organizacyjnych Urzędu oraz audytem wewnętrznym. Następnie podjęła współpracę z kancelarią Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci sp. p., gdzie jako Manager koordynowała pracę biur w Krakowie oraz Warszawie, prowadziła działania z zakresu PR, pozyskiwała nowych klientów, inicjowała działania organizacyjne. W 2011 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jako Sekretarz Województwa/Dyrektor Departamentu Organizacyjnego. Do chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. gdzie koordynuje pracę Spółki, zajmuje się także obsługą prawną organów Spółki, nadzorem właścicielskim, logistyką, IT, zamówieniami publicznymi oraz sprawami kadrowymi.

 

Tomasz Dziobiak

Tomasz Dziobiak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Dziobiak jest Absolwentem Głównej Szkoły Handlowej w dziedzinie marketingu i zarządzania. Po ukończeniu studiów doświadczenie na rynku usług informatycznych i optymalizacji procesów biznesowych zdobywał w Accenture, gdzie  uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze obsługi klienta oraz handlu elektronicznego. Prowadzone projekty w Polsce i zagranicą  przyczyniły się do znacznej poprawy efektywności i przychodowości usług  szczególnie w sektorze telekomunikacyjnym. Uczestnicząc w projektach z zakresu transformacji CRM oraz procesów sprzedaży w Grupie kapitałowej TP pełnił role menadżerskie podnosząc znacznie skuteczność procesów oraz wdrożenia nowych usług telekomunikacyjnych. Obecnie jest właścicielem agencji big data marketingu www.edbms.pl zajmującej się realizowaniem efektywnościowych kampanii internetowych w oparciu  o dane użytkowników Internetu oraz sztuczną inteligencję.  Tomasz Dziobiak jest odpowiedzialny za rozwój usług DBMS Sp. z o.o. oraz nadzór nad realizacją kampanii dla klientów z terenu Polski, Europy i Ameryki Północnej. Obecnie prowadzi również badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie.

 

 Rafał Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie i Marketing. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie jako konsultant finansowy przeprowadzając analizy najlepszych podatkowych opcji dla inwestycji zagranicznych w Polsce. Rafał Markiewicz pracował jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Customer Service), gdzie był odpowiedzialny za procesy obsługi klienta. Następnie odegrał kluczową rolę w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o. gdzie rozwijał usługę przekazów pieniężnych. Obecnie jest prezesem w firmie InPost Finance S.à rl – spółki z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak dostarczanie rozwiązań płatniczych dla klientów z sektora e-commerce na całym świecie oraz za inwestycje w Paczkomaty na terenie Azji i Europy. Od niedawna Rafał Markiewicz rozwija także kilka nowych start-upów - m.in. Wiewiórka.pl (płacenie indywidualnym użytkownikom za zwrot odpadów takich jak butelki, metale, odzież, itp), Yachtoo (internetowy pośrednik w czarterowaniu jachtów) oraz InQubit (inkubator przedsiębiorczości, start przewidziany w 2015 roku).

 

Bogdan Paszkowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Bogdan Paszkowski w 1978 roku ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera Mechaniki Precyzyjnej. W 1978 roku rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa jako asystent, następnie w 1979 roku był konstruktorem w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, a w 1982 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług. W 1991 roku został zatrudniony w SUNSAT Zakład Telewizji Kablowej, gdzie pełnił funcję Dyrektora Technicznego. Następnie rozpoczął współpracę z firmą ASTER City Sp. z o. o. w 1994 roku, początkowo jako Członek Zarządu a od 1997 roku jako Prezes Zarządu. W 1997 roku został również Członkiem Zarządu w Bresnan Polska Sp. z o. o. oraz Prezesem Zarządu w Polskich Sieciach Handlowych Sp. z o. o. Od 1994 do 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu z ASTER City S. A. W roku 1999 został Prezesem Zarządu w BATIMENT Sp. z o. o. i SPIN Sp. z o. o. oraz Członkiem Zarządu w firmie Internet Idea S. A. Od 2001 roku w SPRAY Sp. z o. o. pełni funkcję Prezesa Zarządu a od 2011 roku współpracuje z Polskimi Sieciami Telefonicznymi Sp. z o. o. W 2010 roku został Członkiem Zarządu w Serwis Telekom Sp. z o. o. orz Członkiem Rady Nadzorczej w D.B.B. Green Energy S. A. W latach 2011-2014 pełnił funkcję Członka Zarządu w REVITUM S. A. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w Greenberry S. A. oraz Członkiem Zarządu w Gacca Sp. z o. o. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu w VENTO Telewizja Kablowa Sp. z o. o. W latach 2013-2014 był Członkiem Zarządu w AMMONO S. A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Venture Capital Poland S. A. od 2014 roku.

 

Waldemar Sałata – Członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Sałata w ciągu ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach: Star Telekom Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, SN Kicarz Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Greenberry S.A. – Prezes Zarządu.

 

Andrzej Czapski

Andrzej Czapski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Czapski posiada wykształcenie wyższe. W roku 2001 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Kierunek Wspomagane Komputerowo Projektowanie, a w roku 2011 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Pan Andrzej Czapski kolejno pracował: 1998 – 2000 Inter – Assistance S.C., Referent d/s likwidacji szkód komunikacyjnych. 2000 – 2002 „METAR” Agencja Ubezpieczeniowa, Referent d/s ubezpieczeń. 2000 – 2002 „PRIM” Sp. z o.o. Specjalista d/s leasingu. 2003 – 2004 „FINCO-PRIM” Sp. z o.o., Kierownik zespołu d/s negocjacji. 2003 – 2004 „PRIM” Sp. z o.o., Członek Zarządu ds. ubezpieczeń. 2006 – 2009 „SPRAY” S.A., Członek Rady Nadzorczej 2004 – „Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie”, Naczelnik Wydziału Techniki, Administracji i Zaplecza.

Test obciążeń

Aktualne promocje

Chcesz umówić się do specjalisty Revitum?

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się