Infolinia ogólnopolska:

222 502 888; 730 224 467

Dołącz do nas:

Zamów kontakt

Raporty ESPI

1/2018 Raport ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 roku

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
                    Projekty uchwał na ZWZ Revitum
                    Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Revitum
                    Informacja o liczbie akcji Revitum

2/2017 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 5 czerwca 2017 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2017 roku:

 

1. Maria Biernacik-Bańkowska - liczba głosów na ZWZ - 774.973, udział w głosach na ZWZ - 76,75 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 39,79 %,

2. Batiment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - liczba głosów na ZWZ - 74.167, udział w głosach na ZWZ - 7.34%, udział w ogólnej liczbie głosów - 3,80%.

3. Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie- liczbą głosów na ZWZ - 132.500, udział w głosach na ZWZ - 13,12 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 6,80 %.

1/2017 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

 Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
                    Projekty uchwał na ZWZ Revitum
                    Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Revitum
                    Informacja o liczbie akcji Revitum
 
 
5/2016 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Revitum S.A. W związku z powyższym Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza - VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 132.500

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 14,42

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 6,80

 

Nazwa akcjonariusza - Maria Biernacik - Bańkowska

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 712.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 77,51

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 39,36

 

Nazwa akcjonariusza - BATIMENT SP. Z. O.O.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 74.167

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 8,07

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,80

 

3/2016 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki: Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Revitum

                       Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Revitum

                       Projekty uchwał na ZWZ Revitum

 

2/2016 Raport ESPI Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 27 kwietnia 2016 roku, od pana Bogdana Paszkowskiego Członka Rady Nadzorczej Revitum S.A.

 Zarząd Revitum S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Batiment sp. z o.o., spółki powiązanej z panem Bogdanem Paszkowskim, który jest osobą powiązaną z Revitum S.A., w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Z przekazanej informacji wynika, że podmiot powiązany z osobą mająca dostęp do informacji poufnych w wyniku umów cywilnoprawnych zawartych poza alternatywnym systemem obrotu (rynek Newconnect) w dniu 26 października 2015 r. nabył 74.167 akcji Emitenta po średniej cenie 0,70 zł za jedną akcję.

 

1/2016 Raport ESPI Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 27 kwietnia 2016 roku, od pana Bogdana Paszkowskiego Członka Rady Nadzorczej Revitum S.A.

 

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Lamanzi Trading LTD, spółki powiązanej z panem Bogdanem Paszkowskim, który jest osobą powiązaną z Revitum S.A., w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Z przekazanej informacji wynika, że podmiot powiązany z osobą mająca dostęp do informacji poufnych w wyniku umów cywilnoprawnych zawartych poza alternatywnym systemem obrotu (rynek Newconnect) w dniu 26 października 2015 r. zbył 74.167 akcji Emitenta po średniej cenie 0,70 zł za jedną akcję.

 

8/2015 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 

W dniu 15 czerwca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Revitum S.A. W związku z powyższym Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza - LAMANZI TRADING LIMITED

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 74.169

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 9,16

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,81

 

Nazwa akcjonariusza - Maria Biernacik - Bańkowska

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 712.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 87,94

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 36,56

 

7/2015 Raport ESPI Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 15 czerwca 2015 roku od pani Marii Biernacik-Bańkowskiej Członka Zarządu Revitum S.A.

 

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez panią Marię Biernacik-Bańkowską, która jest osobą powiązaną z Revitum S.A., w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych w wyniku transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu (rynek Newconnect) w dniu 12 czerwca 2015 r. nabyła 3973 akcji Emitenta po średniej cenie 1,07 zł za jedną akcję, a w dniu 15 czerwca 2015 r. nabyła 14.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,29 zł za jedną akcję.

 

5/2015 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 25 maja 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Revitum S.A. W związku z powyższym Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza - VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 132.500

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 13,48

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 6,8

 

Nazwa akcjonariusza - LAMANZI TRADING LIMITED

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 73.667

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 7,5

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,78

 

Nazwa akcjonariusza - Maria Biernacik - Bańkowska

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 712.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 72,46

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 36,56

 

4/2015 Raport ESPI Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 roku

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza - Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 r. następujących punktów: "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej", "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu" oraz "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych REVITUM S.A.".

 

W związku z powyższym Revitum S.A. przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 r. (tj. punkt 5, 6 i 7) oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariusza.

 

Porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Przyjęcie porządku obrad.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych REVITUM S.A.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę.

9/ Zamknięcie obrad.

Załączniki: Projekty uchwał na NWZ Revitum

                       Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Revitum

 

2/2015 Raport ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd REVITUM S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w kancelarii notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt w Warszawie, przy ulicy Melomanów 10 lok. 4.

Do niniejszego raportu załączono:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki;

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

3) formularz pełnomocnictwa.

 Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.inwestor.revitum.pl
                    Ogłoszenie o zwołaniu NZW
                    Formularz pełnomocnictwa na NZW
 
 
1/2015 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

 Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
                    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Revitum
                    Projekty uchwał na ZWZ Revitum
 
 
3/2014 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Revitum S.A. W związku z powyższym Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza - VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 132.500

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 8,12

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 6,80

 

Nazwa akcjonariusza - Maria Biernacik - Bańkowska

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 712.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 43,61

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 36,56

 

1/2014 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

 Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
                    Projekty uchwał na ZWZ Revitum
                    Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Revitum
 
 
7/2013 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
 

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Revitum S.A. W związku z powyższym Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza - VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 139.500

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 99,36

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 7,16

 
4/2013 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

 Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
                    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Revitum
                    Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Revitum
 
 
3/2013 Raport ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 20 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. W związku z powyższum Zarząd Revitum S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza - Maria Biernacik-Bańkowska

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 712.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 100

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 100

 

1/2013 Raport ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 maja 2013 roku

Zarząd Revitum S.A. (Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej przy Pl. Dąbrowskiego 1 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik: Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Revitum

 
                       
                          

 

 

 

Test obciążeń

Aktualne promocje

Chcesz umówić się do specjalisty Revitum?

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się