Infolinia ogólnopolska:

222 502 888; 730 224 467

Dołącz do nas:

Zamów kontakt

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Zarząd Revitum S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 3363.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Test obciążeń

Aktualne promocje

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się