Infolinia ogólnopolska:

222 502 888; 730 224 467

Dołącz do nas:

Zamów kontakt

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, mocą uchwały nr 1/03/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 3363.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Test obciążeń

Aktualne promocje

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się